Welkom op de website van Daisy Vlaanderen

DAISY (Digital Accessible Information System)
 

Verschillende organisaties in Vlaanderen zijn op één of andere manier betrokken bij Daisy: Daisy-gebruikers, Daisy-software, Daisy-spelers, Daisy-boeken, Daisy-tijdschriften, Daisy-kranten ...

Daisy is een internationale softwarestandaard, ontwikkeld door het Daisy-consortium (www.Daisy.org) en in snelle en volle evolutie. Nieuwe en vernieuwende toepassingen komen er aan.

Daisy Vlaanderen neemt als uitgangspunt voor haar samenwerking de visie van het Daisy Consortium: "The Daisy Consortium's vision is that all published information is available to people with print disabilities, at the same time and at no greater
cost, in an accessible, feature-rich, navigable format."

Daisy Vlaanderen stelt zich tot doel deze visie van het Daisy Consortium mee te realiseren. Het is daarbij belangrijk dat binnen Vlaanderen door de betrokken organisaties ingezet wordt op dezelfde aanpassingen en toepassingen, teneinde de groeiende doelgroep van leesbeperkte personen een adequaat en een actueel aanbod van lectuur in Daisy te kunnen doen.

Vandaar het belang van een beleidsmatig overlegorgaan, een Daisy-platform op Vlaams niveau. Dit is geen technische werkgroep die alle aspecten van Daisy inventariseert en uitpluist, maar een overkoepelend overlegplatform, dat zich buigt over de kansen van de Daisy-mogelijkheden en de Daisy-vernieuwingen en hun implicaties én dit steeds vanuit het oogpunt van een betere dienstverlening aan de personen met een leesbeperking.


Nieuws

Geplaatst door Jan Engelen op 2012-11-04
Volgende bijeenkomst van het Daisy-Vlaanderen overlegplatform gaat door op 10 januari 2013 in de kantoren van de Brailleliga.

Geplaatst door Jan Engelen op 2012-11-04
Op 26 oktober 2012 had het tweejaarlijks overleg plaats tussen Vlaamse en Nederlandse verenigingen die bij Daisy betrokken zijn.
De transparanten van de voordrachten zijn op aanvraag beschikbaar: dries.blanchaert@luisterpuntbibliotheek.beGeplaatst door Ivo Claeys, op 2011-07-04
Op de Daisy-studiedag in Helsinki (2011-05-06) zijn de laatste ontwikkelingen besproken. Zo wordt er veel verwacht van HTML5, vooral rond structuur en compatibiliteit met webapplicaties.
De EPUB3-specificaties worden vastgelegd. EPUB3 zal gebruikt worden als uitleveringsformaat.
Daisy4 (ZedAI) wordt het XML-basisformaat voor elke Daisy-creatie. De Daisy-pipeline kan door de uitgeverijen gebruikt worden voor de productie.